Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Hệ thống chính trị

1. Đảng uỷ xã:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

  1.  

Phạm Văn Thìn

Bí thư Đảng uỷ

0949.836.289

2.

Võ Thanh Hùng

PBT thường trực Đảng uỷ

0338.788.599

3.

Lê Thanh Bình

PBT. Chủ tịch UBND xã

0888.676.359

 

2. Hội đồng nhân dân xã:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

  1.  

Phạm Văn Thìn

Bí thư Đảng uỷ - CT HĐND

0949.836.289

2.

Phạm Mạnh Tùng

PCT HĐND xã

0815.114.886

 

3. Uỷ ban nhân dân xã:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

  1.  

Lê Thanh Bình

PBT. Chủ tịch UBND xã

0888.676.359

2.

Vương Huy Quảng

PCT  phụ trách lĩnh vực văn hoá

0945826477

3.

Phạm Duy Thịnh

PCT. Phụ trách lĩnh vực kinh tế

0973.245.331

 

3. Mặt trận tổ quốc:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

  1.  

Phạm Thị Thu

Chủ tịch MTTQ xã

0855.205.393

2.

Phạm Văn Dũng

Phó chủ tịch MTTQ xã

0912.475.164

 

4. Các ban nghành đoàn thể xã:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

  1.  

Phạm Văn Thước

Chủ tịch hội NCT xã

0949.002.384

2.

Phạm Văn Dũng

Chủ tịch hội CCB xã

0912.475.164

3.

Hoàng Thị Hồng

Chủ tịch hội Phụ nữ xã

0938.778.680

4.

Trần Văn Ninh

Chủ tịch hội Nông dân xã

0987.461.486

5.

Phạm Thị Thuỷ

Bí thư Đoàn xã

0372.111.319

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG ĐỨC - HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Ông: Lê Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Quảng Đức.

Địa chỉ: thôn Tiền Thịnh - Quảng Đức - Quảng Xương - Thanh Hoá.

Số điện thoại: 0888.676.359

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa