Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Lịch sử hình thành

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, vùng đất Quảng Đức ngày nay được khai phá chậm hơn so với một sớ vùng đất khác thuộc huyện Đông Sơn, Hoằng hoá....Từ đầu thế kỷ XV trở về trước, vùng đất Quảng Đức thuộc huyện Vĩnh Xương; năm Quang Thuận thứ 10 (1946) đời vua Lê Thánh Tông( 1460 - 1497), huyện Vĩnh Xương đổi thành huyện Quảng Xương.

Theo  " Địa chí huyện Quảng Xương" cách đây hơn 4000 năm, vùng đất xã Quảng Đức ngày nay còn hoang vu, cây cỏ rậm như rừng, cồn cao bái thấp nhấp nhô gai góc, những đám sâu trũng chỉ thấy mọc đầy cỏ năn. Sau chiến tranh Lê - Mạc ( 1595), chung quanh vùng đất này đã có một số làng: phía nam có Phú Đa, phía bắc có Tiền Thịnh, dằng tây có Đông Thôn, đằng đông có Hà Trung.

Trải qua các triều đị Hậu Lê - Tây Sơn, do sự phát triển về dân số nên địa giới của các làng Phú Đa, Tiền Thịnh, Đồng Thôn, hà Trung ngày càng được mở rộng và trở thành sầm uất. 

Đầu thế kỷ XIX, huyện Quảng Xương gồm 4 tổng, 118 xã, thôn, sở: Tổng Thủ Hộ ( có 27 xã, thôn, sở); Tổng Giặc Thượng ( sau là Cung Thượng) có 23 xã, thôn; Tổng Lưu Vệ có 39 xã, thôn. Tổng Thái Lai có 29 xã, thôn. Trong đó các thôn : Phú Đa, Tiền Thịnh, Quận Đồn, thôn Trung thuộc xã Quang Tiền; thôn Hà Trung thuộc xã Oanh Cốc, tổng Thái lai, huyện Quảng Xương.

Theo sách Đồng Khánh dư địa chí, thời Đồng Khánh (1885 - 1888), huyện Quảng Xương có 4 tổng, gồm 133 xã, thôn, sở. Tổng Thái Lai có 34 xã, thôn. Trong đó , xã Quảng Đức gồm 5 thôn: Phú Đa, Tiền Định, Trung, Xuân Viên, Hậu Vệ. Xã Oanh Cốc gồm 2 thôn: Hà Trung, Thần Cốc.

Từ sau Cách mạng tháng Tám thành công , nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được thành lập, xoá bỏ các đơn vị hành chính cấp phủ và cấp tổng thành lập cấp xã. Sau cuộc bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp vào nửa đầu năm 1946, huyện Quảng Xương thành lập 39 xã, lấy tên các chiến sỹ cách mạng, những người có công với nước đặt tên xã. Theo đó , xã Tán Thuật được thành lập gồm các thôn: Phú Đa, Tiền Thịnh, Quang Tiền, Thần Cốc , Hà Trung.

Tháng 4/1948, Uỷ ban kháng chiến hành chính huyện Quảng Xương sắp xếp lại đơn vị hành chính từ 39 xã thành lập 17 xã lớn, đổi tên xã bắt đầu bằng từ  "Quảng". Hai xã Đức Mậuvaf Tán Thuật sáp nhập thành xã Quảng Đức. Tên gọi xã Quảng Đức có từ đây. Bấy giờ, xã Quảng Đức gồm có 14 thôn: Phú Đa, Tiền Thịnh, Quang Tiền, Thần Cốc, Hà Trung, Đông Thôn, Đa lộc, Tri Hoà, Bái trung, Bái Thịnh, Phụ Lục, Chính Trung, Ngu Uyên ( Thuộc xã Thái Lai); làng Ước ngoại ( xã Thạch Cừ).

Cuối năm 1953 đầu năm 1954, sau khi hoàn thành công tác giảm tô, huyện Quảng Xương tiến hành sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã từ 17 xã chia tách thành 47 xã. Tháng 5/1954 xã Quảng Đức được chia thành 2 xã: Quảng Đức và Quảng Phong. Lúc này xã Quảng Đức có 5 thôn, mỗi thôn chia thành nhiều xóm. Toàn xã có 17 xóm, cụ thể như sau:

- Thôn Phú Đa gồm có 4 xóm: Vinh, Quang, Học, Tiến.

- ThônTiền Thịnh gồm có 5 xóm: An, Toàn, Tiền Thịnh, Vượng.

- Thôn Quang Tiền gồm có 3 xóm: Đông, ĐÌnh, Trang.

- Thôn Thần Cốc gồm 2 xóm: Cao, Sơn.

- Thôn Hà Trung gồm có 3 xóm: Trung, Thành, Thắng.

Đến năm 1975, thành lập hợp tác xã nông nghiệp bậc cao ( quy mô toàn xã), cả xã chia thành 14 đội sản xuất ( theo thứ tự từ1 đến 14).

Từ năm 1990, thực hiện mô hình thôn, từ các đội sản xuất sáp nhập thành 5 thôn: Phsu Đa, Tiền Thịnh, Quang Tiền, Thần Cốc, Hà Trung.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG ĐỨC - HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Ông: Lê Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Quảng Đức.

Địa chỉ: thôn Tiền Thịnh - Quảng Đức - Quảng Xương - Thanh Hoá.

Số điện thoại: 0888.676.359

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa