Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cơ cấu tổ chức

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

  1.  

Lê Thanh Bình

PBT. Chủ tịch UBND xã

0888.676.359

2.

Vương Huy Quảng

PCT  phụ trách lĩnh vực văn hoá

0945826477

3.

Phạm Duy Thịnh

PCT. Phụ trách lĩnh vực kinh tế

0973.245.331

4.

Nguyễn Hữu Hùng

Trưởng Công an xã

0916.236.896

5.

Lê Văn Hùng

Trưởng chỉ huy quân sự xã

0974.270.456

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG ĐỨC - HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Ông: Lê Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Quảng Đức.

Địa chỉ: thôn Tiền Thịnh - Quảng Đức - Quảng Xương - Thanh Hoá.

Số điện thoại: 0888.676.359

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa