Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Thông báo và hướng dẫn thực hiện việc nộp hồ sơ đối với thủ tục hành chính liên quan đến Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

       Thông báo và hướng dẫn thực hiện việc nộp hồ sơ đối với thủ tục hành chính liên quan đến Cấp giấy chứng nận đăng ký kinh doanh

       Kính gửi: Toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã Quảng Đức !

Thực hiện Công văn số 8261/UBND-KSTTHCNC ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh.

Để nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, tăng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ công, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. UBND xã thông báo và hướng dẫn thực hiện việc nộp hồ sơ đối với thủ tục hành chính liên quan đến Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Cụ thể như sau:

1. Thủ tục hành chính áp dụng thực hiện

- Tên thủ tục:

+ Đăng ký thành lập hộ kinh doanh(1.001612.000.00.00.H56);

+ Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (2.000575.000.00.00.H56);

+ Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (2.000720.000.00.00.H56);

+ Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh(1.001570.000.00.00.H56);

- Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc.

2. Trình tự thủ tục

- Tổ chức, công dân thực hiện trên Cổng dịch vụ công tại địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-congtruc-tuyen.aspx?_dv=000-00-31-H56

- Hình thức nộp: Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Phí, lệ phí: Miễn phí khi công dân thực hiện trực tuyến.

- Khi nhận kết quả: Đem theo hồ sơ gốc để nộp, đối chiếu khi nhận trực tiếp và nhận kết quả tại nhà khi đăng ký trả kết quả qua đường bưu điện.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG ĐỨC - HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Ông: Lê Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Quảng Đức.

Địa chỉ: thôn Tiền Thịnh - Quảng Đức - Quảng Xương - Thanh Hoá.

Số điện thoại: 0888.676.359

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa