Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Xã Quảng Đức họp Nghĩa vụ quân sự lần 1 năm 2024

 Sáng ngày 25/9/2023, xã Quảng Đức tổ chức họp hội đồng nghĩa vụ quân sự lần 1 năm 2024. Tại Hội nghị đồng chí Lê Thanh Bìnht- Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã thông qua việc Kiện toàn HĐNVQS, phân công các thành viên phụ trách các lĩnh vực và các thôn có liên quan.

     Tại cuộc họp, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự đã quán triệt mục đích yêu cầu, nội dung phương pháp rà soát danh sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2024; quán triệt các văn bản có liên quan, các danh sách nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024. Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự yêu cầu trong quá trình thực hiện rà soát, các thành viên Hội đồng NVQS phải đảm bảo chính xác từng trường hợp, tránh sai sót và xét không hết nguồn trong diện quản lý.

     Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, địa phương và thành viên Hội đồng NVQS xã chú trọng tổ chức thực hiện công khai, công bằng, dân chủ, đúng các quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, đảm bảo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đạt yêu cầu./.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG ĐỨC - HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Ông: Lê Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Quảng Đức.

Địa chỉ: thôn Tiền Thịnh - Quảng Đức - Quảng Xương - Thanh Hoá.

Số điện thoại: 0888.676.359

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa